Agilno testiranje

Share

Pre nego što započnem priču o agilnom testiranju, volela bih da skrenem paznju na značenje reci agilno. Sigurno ste mnogo puta čuli „agilno radno mesto”, „agilno obrazovanje”, „agilni tim”, „agilni nacin razmisljanja” i slično. Reč često koristimo, a da nismo uvek sigurni u njeno značenje. Ona potiče od latinske reči agilis što znači brz, lak, hitar, spretan, okretan.

Iako se bavim testiranjem gotovo 4 godine, nisam znala u praksi šta je agilna metodologija dok nisam došla u Endavu. Od trenutka kada sam prvi put uzela karte za estimaciju u ruke, a nedugo potom i stavila svoj prvi papirić na Done na Scrum tabli, agilno mi je postajalo sve bliže.

Na prvu loptu mi je najveći utisak ostavila ogromna razlika između ove i neke od tradicionalnih metodologija testiranja. Na primer, kod tzv. metodologije vodopada (Waterfall model) klijent ne vidi finalni proizvod do kraja projekta, kada je kasno za veće izmene. S druge strane, agilni projekti imaju sprintove (iteracije) u okviru kojih se prethodno definisane funkcionalnosti razvijaju i isporučuju. Svi sprintovi su iste dužine (na mom projektu svaka iteracija traje 2 nedelje), a na kraju svakog sprinta isporučujemo funkcionalni proizvod. Softver se, dakle, razvija u inkrementalnim, kratkim ciklusima, a kao rezultat imamo male inkrementalne release-ove. Svaki release nešto dodaje na prethodnu funkcionalnost. Sa klijentom smo u stalnoj komunikaciji, što znači da on uvek može da pruži feedback.  Feedback je ovde ključan.

Image001

U agilnom okruženju zahteve formiraju stejkholderi, product owneri i proxy product owneri, dok agilni testeri pomažu da zahtevi budu jasno definisani. Svaki zahtev (user story) sadrži opis (description) i kriterijume za prihvatanje (acceptance criteria). Na osnovu ovoga, pravi se precizan test plan i konstruišu se test scenariji koji se lako mogu modifikovati ukoliko se zahtev izmeni. Drugo ime za agilni tim je fleksibilnost. Nebrojeno puta sam bila svedok promene zahteva od strane business-a u toku samog developmenta. Agilni testeri moraju da znaju da će promena zahteva biti, što većih (klijent se predomislio posle 2 dana od početka sprinta i želi da se implementira kalkulator sa drugačijim cenama), do manjih izmena, na primer – klijent želi da doda dva slova na naziv jednog linka. Agilni tester je svakako spreman na izmene bilo kakvog tipa, jer test scenariji i detaljni kejsevi moraju da odgovore na najnovije zahteve. Saradnja igra važnu ulogu, kako unutar tima tako i sa klijentom, a sve kako bi se efikasno odgovorilo na promene i isporučio funkcionalan softver. Tokom celokupnog procesa razvoja softvera, testiranje jeste suštinski deo svakog sprinta.

Za razliku od tradicionalne metodologije u kojoj se finalni proizvod isporučuje kasno, odnosno testira se kasno, agilno testiranje se odmah fokusira na nalaženje bugova. Nema čekanja da se faza završi. Kasno testiranje znači i kasno pronalaženje bugova, a što se kasnije nađe bug, to više košta. Agilno testiranje je stoga i jeftinije. Vrlo je važno istaći da je testiranje u agilnoj metodologiji mentalitet, nešto što se konstantno odvija. Zahvaljujući tome, kod je „čistiji”, što omogućava brži i lakši razvoj novih funkcionalnosti.

Image001

U Svetskom izveštaju o praksi testiranja softvera 2015 – 2016 (“Worldwide Software Testing Practices Report 2015 – 2016”) ISTQB je utvrdio da popularnost agilnih metodologija značajno raste, što ukazuje na potrebu za agilnim testnim procesima i tehnikama. Za one koje zanima, ISTQB pruža tzv. agilnu ekstenziju među svojim sertifikatima (Agile Tester Extension).

 

Share

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Оставите одговор

Jelena S. Jovanović

Tester @ Endava
mm

Jelena S. Jovanović je završila engleski jezik i master iz francuskog. Njen afinitet prema sintaksi stranih jezika prenosi na sintaksu programskih jezika i na koncepte testiranja koda. Od 2014. godine bavi se testiranjem kroz različite metodologije i testne tehnike. Poseduje iskustvo u testiranju web i mobilnih aplikacija, vođenju test tima, mentorstvu i obučavanju novozaposlenih.
U kompaniji Endava radi na projektu koji pokriva jednu od vodećih svetskih kompanija iz oblasti transporta i logistike.
U slobodno vreme voli da čita klasičnu britansku literaturu.

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Категорије