Дан: 19. јуна 2019.

Budućnost Machine Learninga i JavaScripta, Asim Hussain
Iz perspektive zaposlenih: kako je kreirati digitalnu banku?