Autor: Aleksandra Mandić

Big Data Software Engineer @ Ibis Instruments
mm

Big Data entuzijasta. Svakodnevno se bori sa izazovima koje pred nju postavljaju HDFS, HBase, Hive, Impala, Oozie I ostali članovi Hadoop zoološkog vrta. U tome joj najviše pomažu Python, JAVA I R.
Slobodno vreme koristi za putovanja I gimnastiku.

Kako smo ukrotili HBase?