Аутор: Dušan Panić

Software Tester @ Quantox Technology
mm

Dušan se sa programiranjem prvi put susreće još u srednjoj školi, a u svet IT industrije ulazi nakon završenih praksi u nekoliko preduzeća tokom kojih se edukovao za testiranje softvera koristeći Java Script, HTML, CSS i Angular framework. U zadnjih par godina, njegove oblasti rada su bile i manuelno i automatsko testiranje React web aplikacije.

Danas, Dušan je deo Quantox tima u Nišu, gde radi na testiranju Java aplikacija koristeći Selenium i Applause framework. Izuzetno komunikativan, motivisan i uvek voljan da sve probleme rešava zajedno sa kolegama.

Tester softvera kao član tima