Autor: Marko Jevtić

Senior IT Consultant / Software Engineer @PRODYNA
mm

Marko Jevtić je IT consultant sa preko 10 godina međunarodnog iskustva u dizajniranju, kreiranju, razvoju i održavanju IT poslovnih sistema, uglavnom baziranih na Java stack i JavaScript RIA.
Da bi obezbedio skalabilno, dobro dizajnirano i visoko kvalitetno softversko rešenje, Marko je fokusiran na razvoj zasnovan na arhitekturi mikro servisa i primeni agilnih BDD principa u razvojnom procesu.
Marko uživa u učenju novih stvari i razmeni znanja i iskustva sa kolegama.

Behaviour-Driven Development sa JGiven