Autor: Miloš Aksentijević

Front-end developer @ Quantox technology
mm

Miloš Aksentijević je Front-end programer QuantoxTech-a i radi u niškoj kancelariji gde je na završnoj godini elektronskog fakulteta.

Ljubav ka IT-u se razvila još kada je bio srednjoškolac. Savršeno vlada programskim jezicima JavaScript, HTML, CSS, vueJS i ima tendeciju da u narednom periodu razvije svoju karijeru i postane mevn stack developer a tome nastoji učeći i usavršavajući nodeJS, express, mondgoDB i vueJS.

Svoje slobodno vreme voli da provodi aktivno baveći se sportom.

Framework – koji bi trebalo da izaberete?