Autor: Miloš Ristić

Frontend Developer @ enjoy.ing
mm

Miloš Ristić je front-end developer sa preko 6 godina iskustva u radu sa mnogim front-end alatima, bibliotekama i framework-ima. Njegove veštine se kreću od full-stack WordPress razvoja do razvoja mobilnih aplikacija korišćenjem JS framework-e. On voli sve u vezi JS-a.

Kreiranje aplikacije od strane servera – Upoznajte Next.js i Express