Autor: Sofija Čerović

HR Director @Saga d.o.o.
mm

Sofija Čerović je osnovne i master studije završila na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, gde je i doktorirala sa temom „Primena analize verbalne produkcije u selekcionom intervjuu“. U kompaniji Saga New Frontier Group radi više od pet godina tokom kojih je napredovala od pozicije Koordinatora za edukacije do Direktora sektora za upravljanje ljudskim resursima. Od kad je preuzela upravljanje funkcijom HR-a, beleže se postignuća poput dvostrukog smanjenja fluktuacije zaposlenih i uvođenja u posao više od 200 novih zaposlenih. Takođe, uobličen je program praksi kroz saradnju sa fakultetima kroz koji je prošlo 180 praktikanata, od kojih je više od polovine nakon prakse zaposleno u Sagi.

IT’s not about technology, IT’s about PEOPLE