Kategorija: BACK END DEVELOPMENT

Behaviour-Driven Development sa JGiven
Mikroservisi u .NET Core
Mini uvod u rutiranje poruka – RabbitMQ
MongoDB I PHP
Uvod u mašinsko učenje: Klasifikacija vesti uz pomoć radnog okruženja Weka