Kako privući pažnju IT kandidata tako da požele da rade za vas?

Share

Imajući u vidu činjenicu da se sve veći broj IT kompanija na srpskom tržištu danas suočava sa sličnim problemom, a to je nedostatak iskusnijih softverskih inženjera, kao i drugih IT kandidata koji su u aktivnoj potrazi za novim poslom, postavlja se pitanje šta je potrebno uraditi kako bi se privukla njihova pažnja? Za čime to IT kandidati generalno tragaju danas? Za kakve kompanije žele da rade? Na kakve benefite su navikli? Koji su to presudni faktori prilikom odlučivanja da li će i kada promeniti trenutni posao?  Da li je novac zaista presudni faktor?

Kao neko ko se bavi marketingom, odnosima s javnošću i jednim delom HR-a u mladoj švajcarskoj kompaniji 3AP, koja se bavi razvojem tehnološko naprednih softverskih rešenja po agile metodologiji, želela sam što pre da dođem do odgovora na ova pitanja, te sam zajedno sa kolegama uradila jednu analizu.

Benefiti koji se najčešće navode u oglasima za IT poslove

Želeli smo da razumemo koje sve benefite moderne IT kompanije najčešće navode u svojim oglasima za posao i da rezultate analize uporedimo sa odgovorima do kojih smo dolazili na intervjuima sa IT kandidatima u proteklih godinu dana, kao i sa odgovorima od zaposlenih koji su se nedavno priključili našem timu ljudi.

U analizu smo uključili 14 malih, srednjih i velikih IT kompanija, koje posluju i u Srbiji i u inostranstvu, koje su u proteklih 6 meseci aktivno zapošljavale najrazličitije profile IT kandidata i koje u 2017. godini planiraju dalji rast i razvoj. Kao polaznu tačku u prikupljanju podataka koristili smo portale za pretraživanje poslova u Srbiji, odnosno gledali smo oglase koji su postavljani od strane kompanija na Infostudu, Helloworld-u, Startitu i sl., njihove zvanične profile na ovim portalima, kao i web stranice i naloge na društvenim mrežama.

Nakon analize prikupljenih podataka, došli smo do sledećih zaključaka:

•    Svih 14 kompanija koje su bile obuhvaćene analizom navele su visoke plate kao jedan od svojih glavnih benefita u oglasima za posao

•    93% kompanija navelo je internacionalno radno okruženje, kao i mogućnost profesionalnog i ličnog usavršavanja

•    57% obuhvaćenih kompanija je jasno komuniciralo kandidatima da nude privatno zdravstveno osiguranje, fleksibilno radno vreme i mogućnost odlaska na konferencije i događaje

•    50% obuhvaćenih kompanija navelo je sportske aktivnosti, tim bildinge, mogućnost putovanja u inostranstvo i rada na modernim tehnologijama

Kompanije su takođe navodile i druge benefite, a prikaz procenata, kao i prošireni spisak benefita možete videti na sledećem prikazu:

Kako Privu I Pa Nju It Kandidata Tako Da Po Ele Da Rade Za Vas

Presudni faktori koji utiču na odluku IT kandidata da menjaju posao

Nakon što smo izanalizirali koji su to benefiti koji se najčešće navode u oglasima, bilo nam je takođe interesantno da razumemo šta je to što generalno motiviše IT kandidate da promene svoj trenutni posao? Da li, na koji način i u kolikoj meri benefiti utiču na odluku kandidata, budući da danas veliki broj modernih IT kompanija nudi manje-više slične uslove? Ono što je nekada bilo inovativno i drugačije danas predstavlja standard. Kada bi IT kandidati sami rangirali benefite po važnosti, da li bi rezultati bili drugačiji? Da li postoji razlika u zavisnosti od toga ko donosi odluku – juniori, mediori ili seniori?

Ono što smo imali priliku da čujemo od svih kandidata je sledeće. Benefiti koji se najčešće komuniciraju kandidatima u oglasima ne predstavljaju ujedno i ono što im je od suštinske važnosti, za čime dugoročno tragaju.

Kao odgovor na postavljena pitanja rekli su nam: da, plata jeste jedan od glavnih motivatora, ali ne, definitivno nije presudni faktor. Da, rezultati bi bili drugačiji u zavisnosti od toga ko donosi odluku. Da, postojala bi razlika u rangiranju benefita, jer postoji nešto što je mnogo više od materijalnog, što kandidate motiviše da načine prvi korak ka promeni.

Na primer, juniorima je zaista važno da imaju dobrog mentora od kog mogu da uče, da mogu da steknu početno radno iskustvo, da rade u mladim timovima, gde je dobra atmosfera i zabava. Generalno su zadovoljni početnim nivoom plate, te im ova stavka nije presudna u odabiru kompanije za koju žele da rade.

Mediorima i seniorima je takođe važno da imaju mogućnost da unaprede postojeća znanja i veštine, steknu nova, da rade sa najnovijim tehnologijama i da budu na zanimljivim projektima. Naravno, velikoj većini je nivo plate takođe veoma važan faktor, zbog osećaja sigurnosti i stabilnosti, te ga zbog toga ne treba zanemariti.

Sve veći broj IT kandidata traga za kompanijama sa kojima će deliti slične vrednosti, gde će moći da budu svoji, autentični, gde će kompanija prepoznati njihove kvalitete, znanja i veštine i gde će ulagati u njihov dalji razvoj, a ne iskorišćavati ih kao jeftinu radnu snagu.

Kada smo pitali kandidate da nam daju 3 razloga zbog kojih bi prešli u drugu kompaniju i da nam sami rangiraju benefite i ostale faktore po važnosti, redosled njihovih odgovora bio je govoto isti (respektivno):

1.    Ljudi
2.    Rad na najnovijim tehnologijama i zanimljivim projektima
3.    Plata

Kandidati teže da rade u kompanijama u kojima vladaju dobri međuljudski odnosi, gde je atmosfera za rad pozitivna, opuštena i prijatna, u kojima mogu da se razvijaju, uče i rade sa najnovijim tehnologijama. Kada osete da će u nekoj novoj kompaniji imati sve to, samo na još boljem nivou u odnosu na trenutni nivo – tada će se odlučiti da promene posao. U tom trenutku svi ostali benefiti dolaze samo kao dodatna pogodnost, a ne kao glavni motivator.

Kako privući i zadržati IT kandidate?

Sve što smo do sada naveli deluje kao jedan zaista jednostavan šablon u teoriji, zar ne? Zbog čega onda kompanije i dalje imaju poteškoća prilikom motivisanja kandidata?

Prvi razlog je, bez sumnje, sam proces regrutacije i selekcije. Pocesi često umeju da budu dugački, spori i nefleksibilni, i kao takvi definitivno utiču na interesovanje i motivaciju IT kandidata. Mi u 3AP-u verujemo da proces treba da bude brz i prilagođen svakom kandidatu posebno, jer smo svesni da smo svi različiti, jedinstveni i da ne možemo primeniti iste šablone za sve.  Dakle, prvi korak bi bio da napravite što jednostavniji mogući proces.

Zatim, kompanije bi trebalo i bolje da komuniciraju svoje vrednosti, jer ukoliko kandidati ne mogu da se poistovete sa vrednostima kompanije, sve i da počnu da rade kod vas, neće vas razumeti u potpunosti i neće biti motivisani da dugoročno tu i ostanu.

Ono što možemo da podelimo iz našeg iskustva je da smo upravo zbog agilnog procesa, jasne slike o vrednostima, vizije kakve ljude želimo da imamo u timu, kakvu kulturu želimo da negujemo i razumevanja šta je to što je IT kandidatima stvarno važno, uspeli da privučemo pažnju IT kandidata i oformimo sjajan tim ljudi. Osim toga, trudimo se da našim zaposlenima pružimo nešablonske, drugačije uslove i da od nas dobiju i više od onog što očekuju – nešto što postoji u Švajcarskoj i ostatku sveta, a nema kod nas u Srbiji.

Dakle, ukoliko želite da stvarno privučete i zadržite pažnju IT kandidata, morate im pokazati da vam je zaista stalo do njih, da ih poštujete, podržavate, razumete i da želite da ulažete u njih. Morate biti iskreni prema njima. Predstavite im ljude, projekte, kulturu i atmosferu u realnom svetlu. Jasno komunicirajte vaše vrednosti, jer je u obostranom interesu da se vrednosti kompanije i vrednosti kandidata podudaraju u što većoj meri. Pokažite im da želite da gradite dugoročan odnos sa njima i da imate jasno definisan plan, i za kompaniju, i za njih.  Ohrabrite ih da budu to što jesu i da postanu najbolji u tome što vole da rade. Samo tako možete očekivati pravu promenu i dobre rezultate.

Share

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Оставите одговор

Milica Košutić

Marketing & PR Menadžer@3AP
mm

Milica Košutić je strastveni i ambiciozni kreativac koji uživa u tome da gradi stvari od nule, da osmišljava drugačije i zanimljive strategije, da organizuje stvari i da pomaže ljudima da postanu još bolja verzija sebe.

Od 2011. godine imala je priliku da se bavi istraživanjem tržišta, marketingom, projektima i B2B prodajom u FMCG, HR i IT industriji i u Srbiji i u inostranstvu.

Danas radi kao Marketing & PR Menadžer u mladoj švajcarskoj kompaniji 3AP, živi svoj san i uživa u svom poslu. Inspiraciju pronalazi u ljudima koji su ambiciozni, aktivni, inovativni i koji nikada ne prestaju da rade na sebi.

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Категорије