Kategorija: QA / Testing

Tester softvera kao član tima
Agilno testiranje
Software Test and Silicon Validation