Šta je UX? I šta UX dizajneri zapravo rade

Share

Jedna od oblasti u IT koja konstantno beleži rast poslednjih godina  je UX dizajn. Ova oblast nije nova I termin UX u upotrebi je od ranih 90-ih, ali je interes za ovu oblast eksponencijalno porastao poslednjih godina posebno razvojem mobilnih I web aplikacija.

Šta je zapravo korisnički doživljaj?

Korisnički doživljaj ili korisničko iskustvo (User Experience – UX) je oblast koja opisuje načine kako se kreiraju proizvodi i usluge koje omogućuju njihovu jednostavnu upotrebu od strane korisnika, sa ciljem da oni brzo urade to zbog čega koriste proizvod ili uslugu.
Korisnički doživljaj danas predstavlja jedan od najvažnijih segmenta dobrog onlajn nastupa, jer on zapravo određuje da li će korisnik poželeti da se vrati na vaš sajt ili ne.
Da bi dizajnirali dobro iskustvo za korisnike vašeg sajta pre svega morate da se upoznate sa njima. Takođe treba uvek uzeti u obzir: šta korisnik treba da uradi da bi završio posao zbog kojeg koristi aplikaciju/websajt I kako to da uradi na najjednostavniji način.

Ta Je Ux I Ta Ux Dizajneri Zapravo Rade

Ali šta zapravo UX dizajneri rade svakodnevno ?

Ukoliko razmišljate o karijeri u ovoj oblasti I zanima vas šta možete da očekujete da ćete raditi, moram da naglasim da će se vaši projekti dramatično razlikovati od kompanije do kompanije I veličine tima, ali generalno UX dizajn uključuje elemente istraživanja, testiranja, biznis analize, upravljanja projekima, psihlogije kao I wireframinga.
Ovde ću opisati kako proces UX dizajna izgleda na projektima u Webcentricu. On se sastoji od nekoliko faza

Inicijalna faza

U ovoj fazi se radi istraživanje. UX dizajner dobija od klijenta inicijalne informacije, a zatim kreće u istraživanje korisnika I njihovih namera i navika, zašto preduzimaju ili ne preduzimaju određene akcije, koji jezik koriste I slično. Uzmimo kao primer restorana, koji želi novu aplikaciju. UX dizajner će sprovesti kombinacjiu istraživanja da bi dobio sliku ko su zapravo korisnici aplikacije I šta oni očekuju od nje. Istraživanje obuhavata npr analizu postojećeg sajta, intervjuisanje trenutnih korisnika, istraživanje konkurencije itd. Ovo istraživanje će omogućiti UX dizajneru da definiše ključne karakteristike koja aplikacija mora da zadovolji I definisanje korisnika. Npr u slučaju restorana ključne informacije koje moraju biti na sajtu su meni, mogućnost online rezervacije, I lokacija restorana.

Definisanje korisnika I Informaciona arhitektura

Sa ključnim karakteristikama koje smo definisali, možemo da utvrdimo šta korisnici žele da urade na sajtu I zašto. U slučaju restorana koji smo naveli, primer jednog korisnika je Marina, 20-tih godina, koja voli razne salate, I želi da što bolje iskoristi svoju pauzu za ručak. Njen cilj je da naruči Vitaminsku salatu putem mobilne aplikacije kako bi uštedela vreme. Na kraju procesa upoznavanja korisnika, možemo da definišemo sadržaj sajta, arhitekturu I site map, I počnemo kreiranje papirnog prototipa. Papirni prototip je vrlo gruba skica koju možemo brzo I lako poboljšati.

Wireframes I testiranje

Posle papirnog prototipa dolazi wireframe(žičani model). Ne postoji pravi I pogrešan način kako se to radi. Ukoliko želite da podignete razvoj na veći nivo postoje specijalizovani alati poput INVISIONAPP, UXPIN, AXURE koji nude kreiranje interaktivnih wireframe-ova i prototipa. U ovoj fazi se radi i testiranje I tek posle dosta iteracija spremni smo za sledeći korak.

Vizuelni dizajn

Sledeća faza je vizualni dizajn gde wireframes prelazi u mockup. Mockup sadrži konačan izbor fotografija, ikona, boje I tipografiju. Mockupi treba da su savršeno odrađeni I prikazuju kako će tačno izgledati naša aplikacija/websajt. Praktično može da bude priručnik za Development. Ponekad UX dizajner radi sam I vizuelni dizajn, dok u većini slučajeva to prepušta grafičkom dizajneru

Testiranje korisnosti

Testiranje je faza koja će najbolje pokazati da li ste dobro uradili posao i da li treba nešto menjati da bi još više unapredili konačni proizvod. Napomena je da testiranje  rade  osobe koje odgovaraju profilima korisnika sajta (ne UX dizajner).
Posle testiranja novi proizvod je konačno spreman za development.

Faza razvoja

U ovoj fazi UX dizajner prisustvuje sprint sastancima sa programerima, nadgledajući razvoj, da bi osigurao da ne dodje do značajnih promena karakteristika aplikacije.
Čak I kada je proizvod lansiran, UX dizajner ne završava svoj rad. Radi na poboljšanjima, sitnim izmenama, lansiranju novih verzija, sakupljanju povratnih informacija o proizvodu I analizi tih informacija.

Zaključak

Karijera UX dizajnera može biti  veoma zanimljiva I dinamična, zahteva poznavanje različitih oblasti I sa jedne strane UX dizajn je nešto što svi mogu raditi – pitanje je koliko uspešno.

 

Share

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Оставите одговор

Miroslava Lalić Krunić

Project coordinator@WEBCentric
mm

Miroslava Lalić Krunić trenuto radi kao Project coordinator u WEBCentric-u. Vrlo brzo po završetku studija na Elektro-tehničkom fakultetu u Beogradu, se preorijentisala na programiranje, i to frontend (CSS, HTML, JavaScript). Radila na raznim internim IT projektima u WEBCentric-u, kao i za spoljne klijente.
Trenutna interesovanja UX dizajn (posebno u oblasti e-commerca), online marketing i primena agilne metodologije.

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Категорије