Dan: 12. aprila 2018.

Kako automatski testovi menjaju pojam kvaliteta softvera