Kompanijske Vrednosti: Šta će nam to?

Share

U IT industriji u Srbiji danas, imamo situaciju ekspeditivnog širenja tržišta, gde se svi trude da nadmaše, ili bar sustignu konkurenciju. Svaka kompanija koja želi da opstane trudi se da obezbedi što pogodnije uslove za svoje zaposlene. Paket beneficija i kompetitivna zarada je postalo norma. Čime se onda voditi kada tražimo kompaniju u kojoj ćemo se zaposliti?

S druge strane, pitanje za poslodavce je, kako se istaći u moru sličnih kompanija? Kako privući kvalitetan kadar?

Postoje različiti faktori koji utiču na odabir kompanije. Vrednosti, odnosno poklapanje vrednosti kolektiva u kojem radimo sa ličnim vrednostima, jedan je od njih. Ukoliko se kompanija zalaže za iste ciljeve i poštuje iste vrednosti koje i mi poštujemo, mnogo je veća verovatnoća da ćemo biti zadovoljni u istoj.

Vrednosti su važne, ali zašto?

Ukoliko se odlučimo za rad u kompaniji koja neguje vrednosti sa kojima se mi ne slažemo, pre ili kasnije, doći će do osećaja nelagodnosti i nesporazuma u komunikaciji, što utiče na efikasnost u radu. To se može uočiti već na razgovoru za posao.

Na jednom od intervjua kojima sam prisustvovala, trudila sam se da ostavim strogo profesionalan utisak i iz tog razloga, izbegavala da pričam o svom privatnom životu i bilo čemu što nije u direktnoj vezi sa opisom posla, misleći da činim pravu stvar. Ono što nisam znala je da u kompaniji vrednuju upravo suprotno, spontane osobe koje su uvek “ono što jesu”, gde je kolektiv vrlo prijateljski nastrojen i neformalan.

Volim zabavu i druženje, ali je moja vrednost da posao i zabavu ne treba mešati, te se na tom razgovoru osetio nesporazum. Ono što je ostalo nakon tog razgovora je da se prilagodim njihovim vrednostima i da ne brinem o ostavljanju strogo profesionalnog utiska ili da tražim drugu kompaniju.

Img001

Istakla bih tri najvažnija razloga za definisanje vrednosti kompanije:

Regrutacija i zapošljavanje

Kao što sam pomenula, kroz oglase, dizajn veb-sajta, kampanje i sve marketinške aktivnosti, ukoliko se vodite vrednostima koje praktikujete i unutar organizacije, koje su vrlo jasne, iskomuniciraćete ih sa potencijalnim zaposlenima.

Ukoliko drugi prepoznaju te vrednosti kao nešto što i oni sami vrednuju, poželeće da rade u vašem kolektivu.

Kada se zaposle, velika je šansa da će se uklopiti u kolektiv i biti zadovoljni. Takođe, neće remetiti rad kolektiva i ulaziti u konflikte sa drugim članovima tima.

Zadovoljstvo zaposlenih

Unutar kompanije, ukoliko su vrednosti jasno izdefinisane, one će zaposlenima biti vodilja u radu i pri donošenju odluka. Biće vrlo jasno šta je poželjno, a šta je nepoželjno ponašanje. Ono što se pokazalo u praksi je da je zaposlenima najteže kada nisu sigurni šta se od njih uopšte očekuje. U tom slučaju, nikada nisu sigurni da li su njihovi postupci viđeni kao pozitivni ili negativni.
Takođe, članovi  tima će znati ka čemu da teže i to će biti još jedan motivišući faktor za njih.

Ceo tim je u tom slučaju na istoj talasnoj dužini, što takođe poboljšava i komunikaciju, a samim tim i međuljudske odnose i efikasnost u timskom radu. Ukoliko jedan član tima smatra da je u poslu najvažnije ostati ljubazan i korektan prema kolegama, zarad dugoročnih odnosa, dok sa druge strane, imamo individualistu koji je fokusiran samo na rezultate, imaćemo potpuno različit pristup u rešavanju problema i potencijalan konflikt.

Kada kolektiv praktikuje i poštuje kompanijske vrednosti, novozaposleni će se lako uklopiti, pratiće ponašanje ostalih, a samim tim će zadovoljiti i potrebu za pripadanjem grupi.

Ukoliko trenutno zaposleni ne znaju šta je ono što se vrednuje, onda neće znati ni koje informacije da prenesu onima  koji se tek priključuju timu.

Img001

Brend kompanije

Ukoliko je drugima jasno ko ste vi i šta je ono za šta se zalažete, vaše ime postaje brend, izdefinisano je u svesti svih van kompanije. StartITovo istraživanje je pokazalo da je trećini programera važan brend pri odabiru kompanije, što nije za zanemariti.

Važno je da vrednosti budu međusobno usaglašene i da zajednički stvaraju kohezivnu sliku, kako bi na pomen imena vaše kompanije postojala jedinstvena asocijacija.

Kako definisati vrednosti? 

Prilikom definisanja vrednosti, treba voditi računa o tome da one zaista predstavljaju realnu situaciju i sliku vašeg kolektiva, s jedne strane.

S druge strane, potrebno je da top menadžment izdefiniše vrednosti koje su njima važne i koje oni cene kod zaposlenih, kako bi oni služili kao motivišući faktor i poruka od top menadžmenta ka zaposlenima, šta je ono što se od njih očekuje.

Dakle, vrednosti, s jedne strane, opisuju trenutno stanje, a sa druge, opisuju stanje ka kojem treba težiti, ukoliko trenutno ne vide da je kompanija praktikovala te vrednosti.

Img001

Trebalo bi ih definisati kratko i jasno, a da pritom budu međusobno povezane tako da zajedno čine jasnu sliku kompanije, da je razumeju i zaposleni i ostali stejkholderi.

Vodite računa o tome da ih ne bude mnogo, od 3 do 5, i opišite ih kratkom rečenicom ili sloganom, kako bi bilo jasno na šta se tačno misli pod, na primer, odgovornošću, a šta se konkretno misli pod timskim radom.

Ono što je veoma važno je da top menadžment svojim ponašanjem daje primer i vodi se vrednostima kompanije, kao i da bude jasno objašnjeno zašto su važni za poslovne ciljeve.

Da li cenite individualizam i efikasno rešenje ili timski rad i bliske odnose? Da li je važno praćenje procedura i visoka organizovanost ili je važan samo krajni rezultat, a način na koji dolazite do njega se u potpunosti zanemaruje, dok god je posao kvalitetno obavljen?

Iskomunicirajte to sa zaposlenima, sadašnjim i potencijalnim i privući ćete kadar čije se vrednosti poklapaju sa vašim. Imaćete stabilan i složan tim, gde će se ljudi osećati zadovoljnijim. Izgradite jasno svoj brend u svesti potencijalnih zaposlenih i ime vaše kompanije će imati jasnu i prepoznatljivu konotaciju.

Share

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Оставите одговор

Aleksandra Bajić

HR Manager @ Prozone
mm

Aleksandra Bajić je HR menadžer u IT kompaniji “Prozone”. Završila je Master studije na Odseku za Psihologiju, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tokom studija, najinteresantnije teme su joj bile “motivacija zaposlenih” i “zadovoljstvo poslom”, jer smatra da bi svet bio idealno mesto kada bi svi radili ono u čemu su dobri i ono što ih ispunjava. Kao zaljubljenik u muziku, slobodno vreme provodi svirajući i pevajući sa svojim bendom.

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Категорије