Zašto je QA važan deo razvojnog tima

Share

Prvi utisak je taj koji privlači korisnika, a pouzdanost ga zadržava uz proizvod. Tako je bilo i u periodu tinejdžerskih dana, kompjuterskih časopisa i CD-a sa softverom na sebi. Sećam se svog oduševljenja pri prvom korišćenju. Radio je besprekorno i pouzdano i dugo sam mu ostao veran. Imao je upravo ono što i danas smatram veoma važnim, a to je balans između lakoće korišćenja i opsega funkcionalnosti koje proizvod pruža.

Testiranje pomaže u ostvarenju tog cilja i jedan je od ključnih koraka u procesu razvoja, jer ima direktan uticaj na kvalitet krajnjeg proizvoda i njegovo usvajanje. Koristeći automatizaciju, možemo skinuti teret sa manuelnih testera i testove učiniti dostupnim za pokretanje u bilo kom trenutku. Ne morate biti upoznati sa testiranjem ili procesom pisanja kako biste pokrenuli testove. Koristeći Gherkinovu sintaksu imamo kratak i koncizan opis koji pomaže menadžerima da razumeju test i ono što pokriva, čineći izbor testova za pokretanje lakšim i bez potrebe za dodatnim objašnjenjima o tome šta test pokriva. Naš izbor programskog jezika pao je na PHP zbog lakšeg razvoja i lakše revizije testova od strane autora programa koji se testira. Takođe, upotrebom standardizovanog stila kodiranja, čitljivost i struktura koda jednake su na svim projektima i njihovim pojedinačnim komponentama.

Primer Gherkin sintakse.

Zeljko Kostic Slika1

Primer veze između PHP-a i Gherkin-a. Primer povezivanja opisa jednog koraka i metoda koji izvršava radnje u pozadini. Opis jednog ili više koraka stoji u blok komentaru iznad metode.

Zeljko Kostic Slika2

Pored ovoga postoji i mogućnost prosleđivanja parametara iz Gherkina ka PHP-u čime raste fleksibilnost pri korišćenju metoda za srodne korake.

Jedna od važnijih osobina u ovom poslu je sposobnost nedvosmislenog izražavanja i uprošćavanja opisa kompleksnih radnji na proste, netehničke izraze. Ovim se postiže univerzalnost između onoga što korisnik vidi (korisničke priče) i onoga što je definisano u kodu. Neke pojedinosti su sakrivene u implementaciji, ali je suština testa, kao i osnovne radnje koje program izvršava, istovetna sa ponašanjem krajnjeg korisnika.

Nekad postoji više različitih načina da se postigne ispravan rezultat, ali ta rešenja su planirana ili dobro poznata. Takođe, postoji više načina kojima se dolazi do neispravnog ili nepredviđenog rezultata. Tu do izražaja dolazi kreativnost, odnosno posmatranje šire slike. Predviđanjem neuobičajenog ponašanja dajemo širi okvir testovima i obezbeđujemo da korisnici ne mogu zloupotrebiti slabo ili loše definisane pojedinosti proizvoda.

Zarad efektivnog testiranja, poznavanje proizvoda, odnosno projekta, je od ključne važnosti. Potreban nivo poznavanja može se postići na više načina, ali je najbrže i najefektivnije kroz saradnju sa autorima, menadžerima, dizajnerima i drugim učesnicima u projektu. Saradnjom se dolazi do važnih informacija, poput najpopularnijih funkcionalnosti, broja poseta sa različitih platformi (PC, Android, iOS, itd.), prioritetnih zadataka, ranijih problema na koje treba obraćati pažnju i drugih pojedinosti. Jačanjem saradnje se menja odnos između ovih timova i smanjuje se prostor za konflikte i nadmetanje.

Na kraju, tu je kodiranje. Pored ovih “mekih” veština, naravno, važno je znati i kodiranje. Programski jezik nije prepreka, jer je sada automatsko testiranje moguće na skoro svim popularnijim jezicima (Java, PHP, JavaScript, Python, itd.), tako da možete raditi u okruženju koje vam odgovara i koje najbolje poznajete. Iskreno, vrhunsko poznavanje jezika nije uslov, ali nosi određeni značaj i olakšice.

Mogu reći da je automatsko testiranje u QA pozicija koja ima perspektivu. Možda kao karijera, možda kao stepenik ka poziciji developera, možda nešto sasvim drugo. Ali je činjenica da se u današnje vreme značaj QA pozicija pojačao, a samim tim raste i složenost posla, izbor alata, kao i potražnja.

Share

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Оставите одговор

Željko Kostić

QA Engineer Assistant @Better Collective
mm

Željko Kostić je član QA tima u firmi Better Collective. Radi na razvoju steka za automatsko testiranje na više platformi. Student je Računarskih nauka.

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Категорије