Druga strana programiranja

Share

… i zašto nam je potrebno više od koda?

Samo sam želeo da razvaljujem u kodiranju. Kako se ovo desilo?
Nažalost, ne tako retko sam čula ovu rečenicu tokom svoje karijere (kao neko ko pomaže ljudima da ostvare svoj potencijal). Ova rečenica obično iskrsne kada osoba shvati da joj je potrebno nešto više od veština programiranja da bi uspela kao programer, ili kada programer postane lider (team lead, project lead… nazovimo to kako god želite, na kraju vodimo ljude a ne brojeve ili slova na ekranu). Ovo su dva različita slučaja, međutim imaju i sličnosti jer obe situacije zahtevaju drastičnu promenu u mindset-u. Hajde da pogledamo obe situacije.

Prva situacija: Biti uspešan programer

Koliko da smo dobri u programiranju neko će nam uvek delegirati zadatke, i može se desiti da se ne slažemo sa delegiranim u svim aspektima a to bi trebalo da komuniciramo efektivno. Programeri (obično) rade u timovima što implicira da su i druge osobe uključene u posao, i da odnose treba postaviti i negovati (a ne samo kod). U rešenju će biti nekih bagova, ili će biti nekih konflikata u timu, sa čime će programer morati da se bori… U ovoj tački postaje poprilično jasno gde ide ova priča. Evidentno je da čak iako radimo kao programeri nismo izolovane ćelije, već deo organizma. Pored toga što razvijamo tehničke veštine (hard skills) moramo da razvijemo i određene meke veštine (soft skills) ukoliko želimo da uspešno sarađujemo sa svojim nadređenim, članovima tima i klijentima, ukoliko želimo da nas prepoznaju kao nekog ko doprinosi uspehu organizacije u kojoj radimo i na kraju, kako bismo bili uspešni na svom karijernom putu. Kako bismo bustovali (tj. poboljšali) našu sposobnost za samovođenje i napredovali kao programer, biće nam potrebno znanje i veštine kao što su: komunikacije, timskog rada, izgradnje odnosa, planiranja i organizovanja.

Druga situacija: Programer koji je uspešan na liderskoj poziciji

Oh, super, bili ste odličan programer i sada ste nagrađeni liderskom pozicijom?
To deluje jednostavno i logično – ukoliko smatramo da je liderstvo prirodni nastavak karijere uspešnog programera. Realnost je poprilično drugačija. Biti programer i biti lider su dve potpuno različite uloge! Potpuno. Za preuzimanje liderske uloge biće nam potreban potpuno drugačiji set veština i znanja (drugim rečima – kompetencija) nego u ulozi programera. Naravno, ukoliko posedujemo tehničku ekspertizu (programiranje) biće nam lakše da razumemo prirodu posla koji naši ljudi u timu obavljaju, efikasnije ćemo proceniti obim posla koji je potrebno obaviti i na koji način je najbolje uraditi ga – a time ćemo doneti dodatnu vrednost svojoj ulozi idera. Međutim, prelazak sa uloge programera u ulogu lidera je jedan od najvećih karijernih skokova (i promena) koja nam se može desiti. Ta promena uloge zahteva veliku promenu mindest-a (tj.načina kako posmatramo svet oko sebe i sebe u tom svetu), i to pre svega znači da sada treba da donosite rezultate upravljajući radom drugih ljudi, kroz druge. Na prethodnoj poziciji programera, bez obzira koliko smo bili uspešni, donosili smo rezultate upravljajući samo svojim radom, lično izvršavajući zadatke koje su vam delegirani. Sada da bismo bili uspešni na liderskoj poziciji, situacija zahteva potpuno novi set znanja i veština kao što su: liderski način razmišljanja i poznavanje liderskih oblasti accountability-ja, liderska etika, procena spremnosti drugih ljudi da izvrše određeni zadatak, procena razvojnog potencijala osobe, planiranje performansa drugih osoba, delegiranje, davanje fidbeka, vođenje tuđeg rasta i razvoja karijere… Ukoliko nismo spremni (odlično informisani pre svega) za to šta možemo očekivati na svojoj prvoj liderskoj poziciji i nismo motivisani (ili postanemo demotivisani usput, kada shvatimo šta je ustvari liderstvo) – onda vođenje ljudi može postati vrlo zamoran proces.

U Global Engineering Technologies-u nastojimo da rešimo ove izazove pre nego što nastanu. Sa druge strane, nekada treba da brzo odgovorimo na promene, a imajući u vidu brzinu promene u IT industriji i agilnost naših timova – nalazimo da je i to OK. Šta mi to radimo? Kao prvo, fokusiramo se na najbitniji karijerni prelaz (promenu) naših ljudi – a to je prelazak sa nivoa individual contributors (članovi tima koji donose rezultate upravljajući sopstvenim radom) na nivo first-line lidera (prva liderska pozicija u našoj poprilično flat hijerarhijskoj strukturi). Informišemo ih o njihovim accountability areas (napomena: accountabilities nisu isto što i odgovornost) i osnažujemo ih kako bi dobili kompetencije koje su potrebne za tu lidersku poziciju kroz naš autorski program GET Ready 1.0. Paralelno, dobijaju mogućnost 1na1 stručnih konsultacija na temu liderstva, i to smo prepoznali kao najefikasniji način učenja kroz lično iskustvo i rad na primerima iz njihove prakse. Prirodna progresija je učešće u daljim razvojnim programima koje im pružaju napredne liderske kompetencije, takođe praćene 1na1 podrškom u vidu razvojnih sesija, i to u formi: konsultacija, mentorstva ili koučinga. Sa druge strane, kolege koje proizvode rezultate upravljajući sopstvenim radom (individual contributors), treba da steknu osnovnu sliku šta je to liderstvo pre nego što uopšte preuzmu tu ulogu, i savladaju znanje i veštine samoupravljanja. Naši razvojni programi su tailor-made, skrojeni i poravnati sa našim potrebama a pritom integrišu najbolje svetske poslovne prakse.

Na kraju, ukoliko vam takvi programi nisu na raspolaganju u ovom momentu, evo saveta koje možete koristiti za lični uspeh, bilo u samovođenju ili u vođenju drugih:

  • Samosvest je prvi korak. Razmislite, analizirajte gde ste trenutno i gde želite da budete u profesionalnom smislu. Onda razmislite o tome koje snage imate i koje vas mogu dovesti do vašeg profesionalnog cilja, a koje su vaše najveće oblasti za razvoj. Budite što objektivniji je moguće i tražite fidbek od vaših kolega i nadređenog. Ovo će vam pomoći da objektivizujete, da imate realističniju sliku o sebi.
  • Potom budite proaktivni u ličnom rastu. Nemojte čekati na vašeg rukovodioca ili kompaniju da vam ponude interne ili eksterne prilike za razvoj. Čitajte knjige i članke samostalno. Pohađajte jedan od brojnih onlajn kurseva koji su nam trenutno dostupni. Verujte da neki od njh zaista imaju visoko kvalitetan sadržaj! Idite na seminare i povezujte se sa drugim ekspertima. Pitajte ih za mišljenje i aktivno slušajte. Tražite mentora na poslu. Zvanična sertifikacija u određenoj veštini/domenu je samo šlag na torti. Najveći deo vašeg rasta se već odigrao pre toga. Ustvari, najveći deo vašeg ličnog rasta i razvoja se odigrava svakog dana, tokom radnih sati, kada izvršavate određeni zadatak ili posmatrate kako to drugi rade. Stvar je u tome da samo treba da svesno razmišljamo o tome šta se dešava, da izvlačimo lekcije iz kojih ustvari učimo (tzv. lessons learned) i da razmislimo gde ih možemo primeniti u budućnosti.
  • Recite jasno i glasno koja su vaša očekivanja, i to ne samo u pogledu plate. Kako vas plata ili bonus mogu usrećiti samo određeno (i to poprilično kratko vreme), na kraju to neće biti dovoljno. Zato treba da se fokusirate na svoja očekivanja u kontekstu rasta i accountability-ja, kao i odnosa na poslu. Pronađite odgovore na ova pitanja: U čemu želite dalje da se razvijate? Gde vidite sebe? Čemu ćete se posvetiti da dođete do svojih ciljeva? Koja podrška vam je potrebna od vašeg rukovodioca i kompanije za ostvarenje tih ciljeva? Koje odnose na poslu želite da popravite i zašto vam je to bitno? Šta ćete vi uraditi da imate jače i smislenije odnose sa vašim kolegama? Setite se, do sinergije se ne može doći bez timske kohezije. Možete o ovome pričati na vašem Performance Appraisal razgovoru, ali pričati o tome jednom godišnje definitivno nije dovoljno. Trebalo bi da adresirate ova pitanja na vašim redovnim razgovorima (ili kako se to popularno zove – sastancima) sa vašim rukovodiocem. Ove razgovore mi zovemo 1na1 sastanci. U slučaju da nemate redovne 1na1 sastanke sa vašim rukovodiocem koje je on/ona zakazao – onda bi trebalo da vi proaktivno pokrenete razgovor sa njim/njom na te teme… ako hoćete da zaista upravljate vašom karijerom i ličnim zadovoljstvom.

Da sumiramo, vlasništvo nad vašom karijerom i ličnim rastom je kod vas. Vaš rukovodilac i kompanija mogu biti tu da vam pomognu, ali vi ste ti koji određuju pravac i tempo u kome će se aktivnosti odvijati. Samo je pitanje da li ste toga svesni i posvećeni upravljanju karijerom ili čekate da se to desi… Bez obzira da li želite da blistate kao programer ili da budete programer koji je vrlo uspešan kao lider, ili nešto treće… do vas je!

Želim vam da ostvarite svoj puni potencijal…

https://getbgd.com/
https://getbgd.com/get-inside/
https://www.linkedin.com/company/getbgd/
https://www.facebook.com/GlobalEngineeringTechnologies

 

Share

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Оставите одговор

Aurena Dinić

People Growth Officer @GET
mm

Sa više od 10 godina iskustva u razvoju ljudskog potencijala u različitim industrijama, u kompanijama razlilčitih veličina i radeći sa raznovrsnim učesnicima, Aurena je trenutno u ulozi People Growth Officer-a za kompaniju Global Engineering Technologies. Ona se brine o proceni razvojnih potreba članova tima i pružanju adekvatne podrške kako bi ostvarili potencijal na različitim tehničkim, liderskim i drugim pozcijima. Srećna je kada vidi plodove svog rada – kada su ljudi zadovoljni sa novim znanjem i veštinama koje su dobili, kada ih primenjuju i kada napreduju na svojim karijernim putevima.

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Категорије