Autor: Miloš Ristić

Frontend Developer @ enjoy.ing
mm

Miloš Ristić je front-end developer sa preko 5 godina iskustva u radu sa mnogim front-end alatima, bibliotekama i framework-ima. Njegove veštine se kreću od full-stack WordPress razvoja do razvoja mobilnih aplikacija korišćenjem JS framework-e. On voli sve u vezi JS-a.