Аутор: Stoyan Dimitrov

Development Lead @BULPROS
mm

Stojan Dimitrov je software developer sa više od 9 godina iskustva, kako u radu u outsourcing kompanijama, tako i u kompanijama koje razvijaju svoje proizvode. Najveći deo njegovog iskustva leži u domenu enterprise rešenja, radeći, pre svega, kao back-end developer za kompanije u oblasti bankarstva, osiguranja i kompanija koje pružaju IoT Saas rešenja. Tokom karijere, imao je ulogu u svim fazama razvoja projekta.