Аутор: Vladimir Cerovac

Android developer @ Zesium mobile
mm

Vladimir Cerovac je diplomirao na Fakultetu tehnickih nauka u Novom Sadu i magistrirao na Software and Information Tehnology. Sada je Android programer u kompaniji Zesium mobile.

Umetanje zavisnosti (Dependency Injection) pomoću Dagger 2