Author:

Izazov u AAA Game Dev industriji – prelazak sa C# na C++
Vicertov karijerni put
Intervju sa našim Markom
Anko biblioteka