Author: Marko Carević

Direktor marketinga @Telenor Banka a.d.
mm
Bankarstvo u modernom IT dobu