BI Business Intelligence – u cilju efiksnog poslovnog odlučivanja

Share

Šta je to BI Business Intelligence i kome je namenjen

Poslovna inteligencija (BI) je tehnološki vođeni proces za analizu podataka i predstavljanje informacija koje su korisne da bi rukovodioci, menadžeri i drugi korporativni korisnici donosili pozitivne poslovne odluke. BI obuhvata širok spektar alata, aplikacija i metodologija koji omogućavaju organizacijama prikupljanje podataka iz internih informacionih sistema i/ili spoljnih izvora kao rezultat poslovnih procesa (transakcione baze – npr. bankomati za podizanje novca; daljinski čitači elektrićne energije, vode, gasa…), excel tabelama i ostalim oblicima generisanih izveštaja.

BI priprema podatke za analizu, na osnovu kreiranih upita nad podacima, kreira izeštaje i vizualizuje podatke kako bi analitički rezultati bili dostupni korporativnim donosiocima odluka, kao i operativnom radnicima.

Razlozi i potrebe uvođenja BI rešenja

 • Postojanje potrebe da se povećaju prihodi, smanje troškovi i posluje konkurentnije
  Prošlo je vreme kada su krajnji korisnici mogli da donose poslovne odluke pomoću mesečnih izveštaja. BI ubrzava i poboljšava donošenje odluka, optimizuje poslovne procese, povećava operativnu efikasnost, utiče na stvaranje novog prihoda i dobijanje konkurentske prednosti nad konkurentima.
 • Potreba za prikazom male količine podataka, koje su rezultat obrade i analize velike količine podataka
  BI podaci mogu uključivati istorijske informacije koje se čuvaju u skladištu podataka, kao i nove prikupljene podatke iz različitih izvora koji omogućavaju BI alatima da podržavaju strateške i taktičke procese odlučivanja.
 • Postojanje potrebe da se smanje IT troškovi
  U početku, BI alate su prvenstveno koristili analitičari podataka i drugi IT stručnjaci koji su vodili analize i izradili izveštaje sa rezultatima upita. Ipak, poslovni rukovodioci i radnici sve više koriste BI platforme, delom zahvaljujuči razvoju samouslužnih BI alata.
 • Postojanje potrebe za permanentim praćenjem performansi preduzeća
  Od kompanije se zahteva da jasno definiše svoje ciljeve i planove, a s tim u vezi se tumače ključni pokazatelji poslovanja (Key Performance Indicators)

Arhitektura BI – poslovne inteligencije

Bi-2

Izvori podataka

U suštini postoje dve vrste izvora podataka: spoljašnji i unutrašnji.

Unutrašnji podaci pripadaju kompaniji i nastaju kao rezultat generisanja putem transakcionog sistema, opisuju aktivnosti koje su se desile unutar kompanije: kao što su finansijski podsistem, podsistem prodaje, proizvodnje, praćenje resursa, naplate…

Spoljašnji podaci, se pribavljaju izvan kompanije, najćešće posredstvom specijalizovanih funkcija koje se bave prikupljanjem i distribucijom informacija. Od kritične važnosti su za strateške odluke, jer pomoću njih kompanija uočava povoljne mogućnosti kao i pretnje. Spoljašnji podaci se mogu odnositi na podatke o konkurentnosti (proizvodi, usluge, promene konkuretnih preduzeća…), ekonomske podatke (fluktacije valuta, politički indikatori, kretanje kamata, berzanski podaci…), strukovne (tehnološki trendovi, marketing…), ekonometrijske (prihodi pojedinih grupa, ponašanje kupaca…), psihometrijske (profilisanje kupaca), demografske i marketinške podatke.

Integracioni servisi (Extraction, Transformation, Loading)

Integracioni servisi su alati koji se koriste se za migraciju podataka širokog spektra. Koristi za prenos podataka ekstrakciju, transformaciju i učitavanje (ETL). Integracioni servis poseduje i čarobnjaka za uvoz i izvoz podataka, koji mogu da rade sa različitim tipovima podata bez transformacije.

Bi-3

SSIS (SQL Integration service)

DW – Data Warehouse

DW predstavlja skladište podataka. Podaci moraju da budu integrisani, konsolidovani i očišćeni korišćenjem integracionih servisa pre nego se smeste u DW.Podaci se mogu čuvati u manjim DM (data mart-ovima), grupisani po poslovnim procesima: finansije, proizvodnja, magacin, prodaja…koji predstavljaju podskupove informacija kompanije.

Svaki podatak sadrži vremensku odrednicu sa istorijskim tragom o poslovanju kompanije kao i podaci iz spoljnog okruženja. Predviđanje budućih događaja nije moguće izvesti bez poznavanja prošlosti istih ili nekih drugih događaja. DWH je dizajniran tako da omogućava pretraživanje podataka, (OLAP) on-line analitičku obradu, izveštavanje i podržavanje procesa donošenja poslovnih odluka.

OLAP i OLTP tehnologija (analitičke i transakcione baze podataka)

Za razumevanje suštine koncepta DWH-a, od velikog je značaja uočavanje osnovnih karakteristika, prednosti i nedostataka, OLTP transakcione i OLAP analitičke obrade podataka.

OLTP (On Line Transaction Processing) Usmeren je na detalje, sa čestim ažuriranjem od strane krajnjih korisnika, neprekidnih (trajnih) poslovnih procesa. OLTP sistemi se zasnivaju na relacionim bazama u skladu sa pravilima normalizacije. Kompleksne informacije su podeljene u najjednostavnije strukture-tabele. Pogodne su za brzo ažuriranje podataka, utvrđivanje relacija, dok priprema kompleksnih izveštaja može da uzme dosta procesorskog vremena i da naruši performanse baze.

OLAP (On Line Analitical Processing) je vrsta tehnologije koja omogućava analitičarima i menadžerima uvid u podatke kroz brz, konzistentan i interaktivan pristup velikom broju raznovrsnih izveštaja, sačinjenih na osnovu informacija dobijenih transformacijom sirovih podataka.Ovde su podaci denormalizovani, izvršavanje upita nad takvom organizacijom podataka ide znatno brže, istovremeno se pojednostavljuje šema baze podataka.Tako je olakšano pretraživanje osoblju koje nije tehnićki potkovano. Model se zasniva na metodologi multidimenzionalne analize, što znači da se podaci mogu gledati kroz veći broj filtera.Ovi sistemi se ne bave obradom podataka, već tumačenjem i analizom.

OLAP vs OLTP
Odlika OLAP OLTP
Karakteristika Informativna obrada i analiza podataka Operativna obrada podataka
Fokus Kompleksni upiti Veliki broj transakcija, unos podataka
Korisnici Menadžeri, analitičari Prodavac, tehničar, mnoštvo različitih korisnika
Veličina baze Gb – Tb podataka Mb – Gb podataka
Pristup / broj korisnika Čitanje / stotine Čitanje – pisanje / hiljade
Funkcije Dugoročna analiza, sumarni i prerađeni podaci Svakodnevne operacije (sirovi podaci / unos, izmena…)
Tip podataka Istorijski podaci Ažurirani podaci, trenutni
Dizajn baze Zvezda / pahulja ER model
 Alati za izveštavanje i analizu (Reporting and Analytical tools)

BI tehnologija takođe uključuje softvere za vizuelizaciju podataka za dizajniranje grafikona i drugih infografika kao i alata za izradu tabela, Dashboard-ova koji prikazuju vizuelne podatke o poslovnim metrikama i KPI na jednostavan način. Alati za vizuelizaciju podataka postali su standard modernog BI. Nekoliko vodećih proizvođača je definisalo tehnologiju BI alata za izveštavanje i analizu.

Bi All

Reporting services

BI trend

Pored BI Menadžera, timovi za poslovnu inteligenciju obično uključuju mešavinu BI arhitekata, BI programera, poslovnih analitičara i profesinalaca za upravljenje podacima. Poslovni korisnici su takođe često ljudi koji predstavljaju poslovnu stranu, oni nisu direktno zainteresovani za detalje o DWH-a ali su tu da osiguraju poslovnu logiku u procesu razvoja BI.

BI platforme se sve više koriste kao front-end interfejsi za velike sisteme podataka. Savremeni BI softver obično nudi fleksibilne krajnje ciljeve, omogućava da se povežu na različiti niz izvora podataka. Ovo, sa jednostavnim korisničkim interfejsom, čini dobar alat namenjen za rukovanjem velikom količinom podataka.

Share

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Оставите одговор

Jasmina Davidović

BI Developer@Avisto Eastern Europe
mm

Jasmina Davidović je rođena 26.08.1968 u Pančevu. Stekla je diplomu strukovnog informatičara Beogradske poslovne škole i ima preko 25 godina dugu poslovnu karijeru u oblasti IT sektora kao projektant i analitičar baze podataka, programer i vođa projekata, report designer i BI developer. Svoju karijeru je započela u Pančevu u HIP “Razvoj i Inženjering”-u pa uspešno nastavila u “Univerzijada Beograd 2009”, “IT Excellent”-u, “Analytx ltd.”, “ComTrade”-u i na kraju u “Avisto Eastern Europe”.
U Avisto kompaniji je zaposlena na poziciji BI Developer sa preko 10 godina iskustva u toj oblasti, pokrivajući rad u oblasti integracionih, analitickih i report servisa.

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Категорије