Autor: Jasmina Davidović

BI Developer@Avisto Eastern Europe
mm

Jasmina Davidović je rođena 26.08.1968 u Pančevu. Stekla je diplomu strukovnog informatičara Beogradske poslovne škole i ima preko 25 godina dugu poslovnu karijeru u oblasti IT sektora kao projektant i analitičar baze podataka, programer i vođa projekata, report designer i BI developer. Svoju karijeru je započela u Pančevu u HIP „Razvoj i Inženjering“-u pa uspešno nastavila u „Univerzijada Beograd 2009“, „IT Excellent“-u, „Analytx ltd.“, „ComTrade“-u i na kraju u „Avisto Eastern Europe“.
U Avisto kompaniji je zaposlena na poziciji BI Developer sa preko 10 godina iskustva u toj oblasti, pokrivajući rad u oblasti integracionih, analitickih i report servisa.

BI Business Intelligence – u cilju efiksnog poslovnog odlučivanja