AWS S3

Share

Amazon Simple Storage Service je neverovatan, izuzetno skalabilan, izdržljiv i flaksibilan proizvod za skladištenje zasnovan na cloud-u koji možete koristiti za čuvanje i preuzimanje bilo koje količine podataka u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta.

Amazonova usluga skladištenja može da sadrži trilione objekata i može da usluži milione zahteva u sekundi.

Amazon S3 čuva podatke kao objekte unutar bucket-a. Bucket-i predstavljaju kontejner za pomenute objekte. Nije moguće kreirati jedan bucket unutar drugog. Objekat se sastoji od fajla i opciono od metapodataka koji opisuju taj fajl. Veličina pojedinačnog objekta može da varira od nula bajtova do 5 tera bajta. Korisnici mogu da kontrolišu pristup bucket-u i njegovim objektima. S3 nam omogućava da skladištimo neograničeni broj objekta u do 100 bucket-a za svaki pojedinačni nalog. U slučaju da vam zatreba dodatni bucket moguće je podneti zahtev AWS-u za povećanje limita.

S3 možemo vizuelno prikazati na sledeći način:

Aws S3

Ne postoji razlika u performansama bez obzira da li koristite mnogo bucket-a ili samo nekoliko. Moguće je uskladištiti sve objekte u jedan bucket ili ih možete organizovati u više bucket-a. Vlasništvo nad bucket-om nije prenosivo. Ako je bucket prazan moguće ga je obrisati. Nakon što je bucket obrisan njegovo ime postaje dostupno za ponovnu uporebu. Naziv bucketa je jedinstven na celom Amazon S3.

AWS S3 prednosti:

• dizajniran je da isporuči izdržljivost od 99.999999999%
• podržava tri različite forme enkripcije
• najfleksibilniji skup mogućnosti upravljanja nad skladištima
• jednostavan i fleksibilan prenos podataka
• jednostavna integracija sa eksternim aplikacijama
• statični web hosting
• mogućnost implementacije kontrolisane verzije rezervne kopije podataka unutar S3 bucket-a
• oporavak od katastrofe preko Cross Region Replication

Sa stanovište programera, implementacija metoda za rad sa AWS S3 i njihova upotreba je veoma jednostavna.

Sledeći C# kod demonstira način na koji možemo objekat otpremiti u određeni bucket:

Aws S3 1

Sledeći primer koda prikazuje na koji način možemo obrisati bucket:

Aws S3 2

Treba napomenuti da S3 nudi određene korisne opcije koje se mogu definisati nad bucket-om ili objektom bez kodiranja. Jedna od takvih opcija je Multi-Object Delete, koja nam pruža mogućnost da obrišemo do 1000 objekata iz bucket-a.

Ako želite da sačuvate podatke na mreži, bez obzira na veličinu ili broj zahteva koji želite da izvršite, S3 verovatno ima opciju koja će zadovoljiti vaše potrebe.

Share

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Оставите одговор

Višnja Kovačević

Software Developer @ Intens
mm

Višnja Kovačević je software inženjer sa preko 9 godina profesionalnog iskustva.
Dipomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.
Voli da provodi vreme sa svojom porodicom.

Prijavi se da prvi dobijaš nove blogove i vesti.

Категорије