Аутор: Višnja Kovačević

Software Developer @ Intens
mm

Višnja Kovačević je software inženjer sa preko 9 godina profesionalnog iskustva.
Dipomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.
Voli da provodi vreme sa svojom porodicom.