Autor: Lazar Blanuša

Software Developer @Holycode
mm

Diplomirao na Fakultetu Organizacionih Nauka u Beogradu na smeru Informacioni Sistemi i Tehnologije. Ima 2+ godina iskustva kao Software Developer.
Prethodna iskustva vezana su mu najvećim delom za razvoj bankarskog softvera, ali ni rad na manjim projektima nije izostajao.
Trenutno radi u Holycode-u za Britansku kompaniju Salviol gde razvija softver za otkrivanje prevara (FROPS) u nekoliko grana privrede, zasnovan na Big Data principima.

Programiranje kao životna filozofija