Dan: 24. novembra 2017.

BI Business Intelligence – u cilju efiksnog poslovnog odlučivanja