Dan: 29. septembra 2017.

Organizacija JavaScript-a u web projektima
IT u oblaku, sledeća granica…