Dan: 19. novembra 2018.

Kako pomoći developerima da bolje obavljaju svoj posao i ujedno učiniti klijente zadovoljnima – priča o IT analitičarima